Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

MIMAGO REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR (EU General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 25.03.2021

1. Rekisterinpitäjä

Mimago
Helläntie 39
01420 Vantaa
mimago.mia@gmail.com
p. +358 40 8483173
www.mimago.fi
Y-tunnus: 2832291-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mimago
Mia Immonen
mimago.mia@gmail.com
p. +358 40 8483173
Osoitetiedot: ks. yllä

3. Rekisterin nimi

Mimago asiakastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot menevät ainoastaan Mimago:n omaan asiakastietorekisteriin. Tietoja käytetään tilausten vastaanottamiseen ja laskutusta varten sekä tarjouspyyntöjen tekemiseen ja lähettämiseen. Asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot: katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Mahdolliset yrityksen tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, nettisivusto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot tulevat asiakkailta itseltään tilausten tai tarjouspyyntöjen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muualle yrityksen Mimago ulkopuolelle eikä Mimagon ulkoistaman tilitoimiston Pro-Sentti Oy ulkopuolelle. Asiakkaan antamat tiedot ja viestit tulevat suoraan Mimago:n hallitsemaan sähköpostiin yhteydenottolomakkeen kautta, suoraan sähköpostitse tai messenger-viestien kautta. Mimagon ja tilitoimisto Pro-Sentti Oy välille on luotu suojattu yhteys ja siten olemme huolehtineet asiakkaiden tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Kaikki asiakastiedot säilytetään suojatussa tilassa sekä palvelimessa. Tiedot ovat vain Mimagon käytössä ja yhteyshenkilön hallinnassa. Laskutietoja säilytetään sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä. Kaikki tiedot on suojattu omin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käsitellään suojatuissa yhteyksissä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot pyydettäessä.
Mahdollinen tarkastuspyyntö täytyy tehdä kirjallisesti lähettämällä esim. sähköpostia rekisterin pitäjälle / yhteyshenkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa tarvittaessa kaikki rekisterissä olevan henkilön muuttuneet tai puutteelliset tiedot pyynnöstä. Myös rekisterissä olevalla on oikeus pyytää poistamaan esim. vanhentuneet tiedot rekisteristä kirjallisesti lähettämällä pyyntö sähköpostitse yhteyshenkilölle.

12. Tiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti lähettämällä sähköpostiviesti yhteyshenkilölle. Mahdollisissa rekisteriin kohdistuvissa tietomurtotapauksissa on rekisterinpitäjällä velvoite ilmoittaa toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle rekisteriin kohdistuneesta tietomurrosta 72 tunnin kuluessa siitä kun murto on havaittu (kts. http://www.privacy-regulation.eu/fi/33.htm). Myös rekisteröidyille tulee ilmoittaa tietomurrosta viipymättä.